Wat is jouw persoonsprofiel?

0%

U gaat omzichtiger om met:

Als u onbekenden moet ontvangen, vindt u dat iets:

Als u zich aan een schema moet houden:

U gaat gemakkelijker om met:

U bent van nature:

U vindt het makkelijker u aan te passen aan:

Welke van de twee uitspraken vindt u het grootste compliment:

U beoordeelt uzelf als:

Als u iets samen doet met veel anderen, doet u dat liever

U bent op uw best als u:

U ergert zich het meest aan:

Het is een groter compliment om iemand

Laat u vaker uw:

Als u aan een klein ding denkt dat u moet doen of kopen:

U kunt:

U vindt het slechter om:

Als u leraar was zou u liever:

Als het ver van te voren bekend is dat u op een bepaald tijdstip iets moet doen, dan vindt u het:

Mensen die u voor het eerst ontmoet, kennen uw interesse:

In uw dagelijkse werk

In een grote groep gebeurt het vaker dat u:

Welk woord in de volgende woordparen spreekt u het meeste aan?

Welk woord in de volgende woordparen spreekt u het meeste aan?

Welk woord in de volgende woordparen spreekt u het meeste aan?

Welk woord in de volgende woordparen spreekt u het meeste aan?

Welk woord in de volgende woordparen spreekt u het meeste aan?

Welk woord in de volgende woordparen spreekt u het meeste aan?

Welk woord in de volgende woordparen spreekt u het meeste aan?

Welk woord in de volgende woordparen spreekt u het meeste aan?

Welk woord in de volgende woordparen spreekt u het meeste aan?

Welk woord in de volgende woordparen spreekt u het meeste aan?

Welk woord in de volgende woordparen spreekt u het meeste aan?

Persoonlijkheidstest
ESFJ - Mens gerichte verzoener
Deze mensen zijn geboren samenwerkers. Ze zijn warm, spraakzaam, geliefd en consciëntieus. Je vindt ze vaak in werkgroepen waarin ze erg actief zijn. Ze kunnen uitstekend de waarde van andermans opvattingen onderkennen. Ze bereiken de beste resultaten als ze regelmatig complimentjes krijgen en zijn zelf altijd bezig iets aardigs voor anderen te doen. Ze zijn praktisch, realistisch en nuchter, en genieten van wat ze hebben. Ze hebben veel verantwoordelijkheidsgevoel, zijn attent, loyaal, werken hard en hebben een traditionele instelling. Hun plezier en bevrediging ontlenen ze voor een groot deel aan de warmte en waardering die ze van de mensen om hen heen ondervinden. Ze interesseren zich weinig voor abstracte of technische zaken, maar des te meer voor dingen die een directe en zichtbare invloed op het leven van mensen hebben.
ESTJ - Praktische organisator
Deze mensen houden ervan projecten te organiseren en zorgen ervoor dat ze ook afgerond worden. Ze hebben de neiging zich meer bezig te houden met het werk dat verzet moet worden, dan met de mensen die dat moeten doen. Ze hebben een praktische, realistische en nuchtere instelling en zijn van nature goed in techniek en zakendoen. Ze hebben weinig interesse voor zaken waar ze niet direct het praktisch nut van inzien. Ze zijn verantwoordelijk, ordelijk, loyaal en standvastig. Ze worden graag betrokken bij gemeenschappelijke activiteiten. Hun interesse gaat eerder uit naar de realiteit van het heden dan naar mogelijkheden die nog in de toekomst liggen en ze maken dankbaar gebruik van hun ervaring en van feitelijke informatie om problemen op te lossen. Ze houden van projecten waarbij ze direct concrete resultaten zien.
ENTP - Vindingrijke vernieuwer
Dit zijn de spitse mensen met een hele reeks talenten. Ze vormen stimulerend, alert en openhartig gezelschap. Ze zijn zeer opmerkzaam waar het gedrag van anderen betreft en weten die gave te gebruiken om anderen te betrekken bij hun eigen projecten. Ze staan objectief tegenover projecten en mensen die op hun weg komen. Ze houden van nieuwe dingen en onvoorspelbaarheid, en stappen gemakkelijk over van de ene interesse naar de andere. Ze zijn dol op uitdagingen en hebben een pragmatische en doelgerichte instelling. Ze vinden het prettig om op veel terreinen uit de voeten te kunnen en stellen dat ook bij anderen op prijs.
ENFP – Enthousiaste veranderaar
Met hun toewijding en enthousiasme, hun ondernemendheid, slimheid en creativiteit kunnen deze mensen bijna alles waar hun interesse naar uitgaat. Ze weten snel een oplossing voor bijna elk probleem te verzinnen en zijn bereid iedereen die ergens mee zit, te helpen. Het zijn enthousiaste vernieuwers met een flinke dosis energie om projecten uit te voeren die ze zelf hebben bedacht en waarvoor ze het initiatief hebben genomen. Dankzij hun intuïtie beschikken ze over een scherp inzicht, dat nog verdiept wordt doordat ze ook afgaan op hun emoties bij het vormen van een oordeel. Het zijn talentvolle ondernemers die scherp waarnemen. Ze zijn charmant en worden over het algemeen aardig gevonden.
ESFP - Flexibele realist in menselijke relaties
Deze extraverte, vriendelijke mensen doen nooit moeilijk en zijn gemakkelijk in de omgang. Ze vertrouwen altijd op hun zintuigen. Ze wachten liever tot zich een oplossing aandient die acceptabel is, dan dat ze er één opdringen. De manier waarop ze van alles genieten, is aanstekelijk en het is een plezier ze in de buurt te hebben. Ze zijn onbevooroordeeld, ruimdenkend en staan tolerant ten opzichte van bijna iedereen, inclusief henzelf. Ze komen het best tot hun recht in situaties waarin nuchterheid en praktische vaardigheden vereist zijn. Ze zijn genereus en optimistisch, houden van mensen om zich heen en van opwindende gebeurtenissen. Ze zijn benieuwd naar mensen, eten, activiteiten en alles wat nieuw voor ze is. Ze zijn tactvol en sympathiek en geven blijk van een oprechte interesse in mensen. Ze leren beter door dingen zelf te doen dan door te studeren of cursussen te volgen.
ESTP - Flexibele realist met voorkeur voor materiële zaken
Dit zijn de nuchtere mensen. Ze vertrouwen op wat ze zelf zien, horen en waarnemen. Ze zijn ervan overtuigd dat ze, zodra ze alle relevante feiten doorgronden, voor elk probleem een oplossing kunnen vinden. Ze bereiken de beste resultaten als ze kunnen werken met tastbare dingen die bewerkt, aangepakt, uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kunnen worden. Ze zijn zeer nieuwsgierig naar alles wat ze kunnen zien, ruiken, aanraken, horen of proeven, vooral als het om iets nieuws gaat. Het zijn uitstekende probleemoplossers. Ze hebben snel door wat er op een bepaald moment nodig is en doen daar dan iets aan. Ze kunnen grote hoeveelheden feiten opnemen, onthouden en toepassen. Ze geven blijk van een uitgesproken artistiek oordeel en een kunstzinnige smaak en zijn bijzonder handig met gereedschappen en materialen. Ze zijn zeer vindingrijk en kunnen goed onderhandelen.
INTP – De Onderzoeker
Deze mensen zijn tot in de kleinste finesses logisch ingesteld, grenzeloos analytisch en op een objectieve manier kritisch. Hun interesse gaat vooral uit naar ideeën en ze zijn bijzonder nieuwsgierig. Ze geven weinig om feestjes en gebabbel. Ze zijn rustig en gereserveerd, maar als ze zich in een onderwerp hebben verdiept, kunnen ze daar eindeloos over praten. Ze leren snel en gemakkelijk en hun sterke intuïtie versterkt nog eens hun inzicht, vindingrijkheid en intellectuele nieuwsgierigheid. Hun interesses zijn scherp omlijnd, ze hebben doorzettingsvermogen, gaan grondig te werk en zijn niet onder de indruk van autoriteit.
INFP - Vindingrijke en onafhankelijke helper
Dit zijn enthousiaste en loyale mensen, maar dat laten ze pas echt blijken in het gezelschap van naaste collega’s en vrienden. Ze tonen zelden hun diepste gevoelens. Hun innerlijke kwetsbaarheid wordt gemaskeerd door een zekere rustige gereserveerdheid. Deze mensen houden van leren, ideeën en taal en vinden het leuk hun eigen, onafhankelijke projecten te ontwikkelen. Hun grootste kracht ligt in hun intuïtie voor wat mogelijk is, afgezien van de voor de hand liggende feiten die op tafel liggen. Ze presteren het best als ze een missie hebben en soms nemen ze in zo’n geval zware verantwoordelijkheden op zich. Ze kenmerken zich door flexibiliteit, tolerantie en ruimdenkendheid.
ISFP - Loyale helper
Hoewel deze mensen een bescheiden, teruggetrokken en vriendelijke houding hebben ten opzichte van de rest van de wereld, laten ze zelden iets blijken van de warmte die ze toch volop in zich hebben. Ze proberen onenigheid zoveel mogelijk te vermijden, maar houden wel met volle overtuiging vast aan hun eigen opvattingen. Meestal nemen ze liever geen leidende rol op zich, maar als ze het doen, hebben ze wel meteen enthousiaste volgelingen. Ze zijn tolerant en flexibel, ruimdenkend, passen zich makkelijk aan en streven naar eenvoud en vrijheid. Ze nemen ervaringen zeer bewust in zich op en houden koppig vast aan datgene waarvan ze vinden dat ze er loyaliteit aan verschuldigd zijn. Ze proberen niet de baas te spelen over anderen of indruk op hen te maken, maar waarderen mensen die hun doelen en innerlijke overtuiging proberen te begrijpen het meest. Ze leven bij de dag en nemen er de tijd voor om dingen af te maken.
ISTP - Pragmaticus
Deze mensen zijn te karakteriseren als ‘objectieve toeschouwers’. Ze zijn rustig en gereserveerd. Ze beschouwen en analyseren het leven met een afstandelijke nieuwsgierigheid. Ze geven op onverwachte momenten blijk van een origineel soort humor. Ze redeneren logisch en analytisch en zijn alleen onder de indruk van degelijke, goed onderbouwde argumenten. Het zijn echte doeners, precies en onvermoeibaar, maar ze zorgen ervoor geen tijd en energie te verspillen. Ze hebben een grote interesse voor de manier waarop dingen aan de binnenkant werken en blinken nogal eens uit in toegepaste wetenschappen en techniek. Op het sociale vlak komen ze nogal verlegen over, behalve wanneer ze bij hun beste vrienden of naaste familie zijn.
INTJ - Logisch ingestelde, kritische, doortastende vernieuwer
Dit type wordt gekenmerkt door oorspronkelijkheid en voortdurende vernieuwing in doen en laten. Ze zijn dol op zeer lastige problemen en door hun onwankelbare vertrouwen in hun eigen intuïtieve kracht zijn ze uitzonderlijk goed in staat problemen op te lossen. Sceptisch, kritisch, onafhankelijk, vastbesloten en koppig als ze zijn, hebben ze de meest onafhankelijke stijl van alle types. Ze kunnen uitstekend systemen en producten ontwerpen door logica en theorie in te zetten. INTJ’s hechten veel waarde aan hun eigen deskundigheid en die van anderen en stellen dan ook net zulke hoge eisen aan anderen als aan henzelf.
INFJ - Persoonsgerichte vernieuwer
Deze mensen danken hun succes aan hun doorzettingsvermogen, originaliteit en de motivatie om alles aan te pakken wat er moet gebeuren. Ze gooien zichzelf volledig op hun werk en blijken vaak in staat met verrassende, nieuwe ideeën te komen. Ze beschikken over verborgen krachten, zijn consciëntieus, hebben oog voor anderen en worden gerespecteerd om hun strikte principes. Ze hebben een sterke intuïtie waaruit ze veel inspiratie putten, wat erg belangrijk voor ze is. Ze worden als leider gewaardeerd en kunnen anderen over de streep trekken met hun ideeën. Medewerking of steun hoeven ze niet af te dwingen.
ISFJ - Sympathieke leider met oog voor feiten en details
Deze mensen gaan hun gang op een rustige, verantwoordelijke en consciëntieuze manier en zijn over het algemeen vriendelijk. Ze doen hun best om te doen wat onder hun verantwoordelijkheid valt en hun vrienden en medewerkers van dienst te zijn. Ze gaan grondig en accuraat te werk. Ze hebben geduld voor details en routineklussen, maar hebben tijd nodig om zich technische materie eigen te maken. Ze zijn loyaal en houden rekening met de gevoelens van anderen. Het zijn toegewijde mensen die anderen graag een dienst bewijzen. Ze zijn betrouwbaar, ordelijk en vinden het prettig iets voor een ander te kunnen doen.
ISTJ - Analytisch ingestelde leider met oog voor feiten en details
Deze mensen kenmerken zich door een serieuze en rustige houding. Ze hebben hun succes te danken aan hun vermogen om zich te concentreren en hun werk grondig te doen. Ze zijn praktisch en logisch ingesteld, betrouwbaar, ordelijk, zakelijk en goed georganiseerd. Ze laten zich niet gemakkelijk afleiden en hebben duidelijke ideeën over hoe werk gedaan moet worden, zonder zich veel aan te trekken van protesten of ingrijpen van buitenaf. Ze hebben een goed oog voor details en functioneren goed in een stabiele omgeving. Ze houden niet van onverwachte of lichtzinnige dingen en zijn geduldig en redelijk.
ENFJ - Samenwerker
Deze mensen hebben over het algemeen een oprechte interesse voor wat mensen denken en willen. Ze proberen zaken aan te pakken met respect voor de gevoelens van anderen. Ze kunnen tactvol en moeiteloos een voorstel presenteren of een groepsdiscussie leiden. Ze zijn geneigd vooral te letten op de goede kanten van anderen en trouw aan de mensen die ze respecteren, aan instituties en idealen. Hun bewondering grenst soms aan idealisering. Ze kunnen het best nadenken als ze in gesprek zijn met anderen. Hun aanleg voor spreken is vaak groter dan die voor schrijven. Sociaal, populair en actief als ze zijn, vormen ze geboren leiders, maar ze hebben wel veel tijd nodig om hun werk af te krijgen. Ze zijn tolerant, betrouwbaar en ver-gevingsgezind.
ENTJ - Vernieuwende organisator
Deze mensen houden van uitvoeren en ze organiseren alles wat er op hun weg komt. Ze denken graag vooruit, maken plannen en gaan systematisch te werk om hun doelen binnen de gestelde tijd te bereiken. Ze streven naar een leidersrol en drukken zich op een eerlijke en onomwonden manier uit. Ze zijn goed in hun studie en werk. Over het algemeen zijn ze goed geïnformeerd en vinden ze het leuk hun kennis uit te breiden. Met banen die een beroep doen op hun intuïtie zijn ze meestal niet tevreden. Ze hebben een sterke drang tot het structureren van projecten. Ze streven naar doelmatigheid en doelgerichtheid en kunnen keihard zijn als de situatie daarom vraagt.

Share your Results: